varken

Een verantwoord stukje vlees

Gerald Deetman is een jonge, ondernemende varkenshouder in het Veluwse Putten. Hij is telg van een familie die al tientallen jaren varkens houdt. In 2007 nam hij het bedrijf van zijn vader over. Sindsdien is hij dagelijks bezig om zijn varkens van de beste zorg te voorzien. Dat doet hij op een heel zorgvuldige, gestructureerde wijze, die uniek is voor de Nederlandse varkenshouderij. Het bedrijf van Gerald heeft een Beter Leven ster van de Dierenbescherming. Welzijn, gezondheid en duurzaamheid zijn de drie speerpunten in de werkwijze van Gerald.

Welzijn
Gerald besteedt veel aandacht aan het welzijn van zijn varkens. Dat is belangrijk, want dieren die zich goed voelen, hebben minder stress. Daardoor is het gevaar van ziekten kleiner. De varkens krijgen lekkere snijmais bijgevoerd en ondergaan geen belastende behandelingen. Ze hebben een ouderwetse lange staart met krul. Ze lopen vrij in groepen, in ruime hokken, waarbij broertjes en zusjes hun leven lang bij elkaar blijven. De varkens krijgen veel daglicht zodat ze een dag- en nachtritme ervaren. Ze kunnen wroeten en hebben de beschikking over voldoende speelmateriaal. Dankzij deze voorzieningen kunnen de dieren varkenseigen gedrag vertonen.

Gezond
Dankzij de zorgvuldige en respectvolle wijze waarop Gerald zijn varkens houdt, zijn de dieren supergezond. Gerald gebruikt daardoor op zijn bedrijf extreem weinig medicijnen. Vanwege de unieke bedrijfsvoering is het bedrijf in 2010 genomineerd voor de prestigieuze Gezondheidsaward.

Gerald levert onder de naam Vallei Varken vlees van varkens die gegarandeerd nooit met antibiotica zijn behandeld. Dat kan hij verzekeren, want de dieren hebben een elektronische dierherkenning (chip), waarmee hij iedere individuele behandeling registreert.

Duurzaam
Gerald heeft niet alleen aandacht voor mens en dier, maar ook voor het milieu. Hij streeft naar een energieneutraal bedrijf. Nu al is het bedrijf zelfvoorzienend voor wat betreft de warmte. Doordat er veel daglicht de stallen binnenkomt, is er minder kunstlicht nodig. Dit levert een behoorlijke energiebesparing op. De stallucht wordt grondig gefilterd, zodat de omgeving geen overlast heeft van geur en stof.